Sản phẩm mới
Giỏ hàng

Tổng 0 sản phẩm

Xem giỏ hàng   

Bán điện trở công suất các loạislide1slide5
Sắp xếp:

13001, MJE13001 Transistor  NPN 400V/0.2A TO92

13001, MJE13001 Transistor NPN 400V/0.2A TO92

Giá bán: 500 đ
13001, MJE13001 Transistor NPN 400V/0.2A TO92
2207, RN2207 Transistor PNP 100mA 50V

2207, RN2207 Transistor PNP 100mA 50V

Giá bán: 10,000 đ
2207, RN2207 Transistor PNP 100mA 50V
2N2222 Transistor NPN 0.6A/30V  TO-92

2N2222 Transistor NPN 0.6A/30V TO-92

Giá bán: 500 đ
2N2222 Transistor NPN 0.6A/30V TO-92
2N3055

2N3055 Transistor NPN 15A 100V TO-3

Giá bán: 9,000 đ
2N3055
2N3904 3904 Transistor NPN 0.2A/40V TO-92

2N3904, 3904 Transistor NPN 0.2A/40V TO-92

Giá bán: 500 đ
2N3904, 3904 Transistor NPN 0.2A/40V TO-92
2N5401 Transistor PNP 0.3A/150V TO-92

2N5401 Transistor PNP 0.3A/150V TO-92

Giá bán: 500 đ
2N5401 Transistor PNP 0.3A/150V TO-92
2N5492 Transistor NPN 7A 55V TO-220

2N5492 Transistor NPN 7A 55V TO-220

Giá bán: 17,000 đ
2N5492 Transistor NPN 7A 55V TO-220
2N5551 Transistor NPN 0.6A/160V TO-92

2N5551 Transistor NPN 0.6A/160V TO-92

Giá bán: 500 đ
2N5551 Transistor NPN 0.6A/160V TO-92
2SA1013Y, A1013 Transistor 1A/160V/0.9W TO-92L

2SA1013Y, A1013 Transistor 1A/160V/0.9W TO-92L

Giá bán: 500 đ
2SA1013Y, A1013 Transistor 1A/160V/0.9W TO-92L
2SA1015, A1015 Transistor PNP 0.15A/50V TO-92

2SA1015, A1015 Transistor PNP 0.15A/50V TO-92

Giá bán: 500 đ
2SA1015, A1015 Transistor PNP 0.15A/50V TO-92
2SA1015, A1015(BA) Transistor PNP 0.15A/50V SOT-23

2SA1015, A1015(BA) Transistor PNP 0.15A/50V SOT-23

Giá bán: 500 đ
2SA1015, A1015(BA) Transistor PNP 0.15A/50V SOT-23
2SA1020, A1020 Transistor PNP 2A/50V TO-92L

2SA1020, A1020 Transistor PNP 2A/50V TO-92L

Giá bán: 1,000 đ
2SA1020, A1020 Transistor PNP 2A/50V TO-92L
2SA1145, A1145 Transistor PNP 0,05A 150V TO-92L

2SA1145, A1145 Transistor PNP 0,05A 150V TO-92L

Giá bán: 3,000 đ
2SA1145, A1145 Transistor PNP 0,05A 150V TO-92L
2SA1216

2SA1216, A1216 Transistor PNP 17A 180V

Giá bán: 58,500 đ
2SA1216
2SA1235, MF TRANSISTOR PNP 60V 0.2A SOT23

2SA1235, MF TRANSISTOR PNP 60V 0.2A SOT23

Giá bán: 600 đ
2SA1235, MF TRANSISTOR PNP 60V 0.2A SOT23
2SA1302, 2SC3281, A1302 ,C3281 Căp Sò Transitor 15A 150W 200V chính hãng

2SA1302, 2SC3281, A1302 ,C3281 Căp Sò Transitor 15A 150W 200V chính hãng(TM)

Giá bán: 33,000 đ
2SA1302, 2SC3281, A1302 ,C3281 Căp Sò Transitor 15A 150W 200V chính hãng
2SA1313, 2SA1313-Y, ACY TRANSISTOR PNP 0.5A 50V SOT-23

2SA1313, 2SA1313-Y, ACY TRANSISTOR PNP 0.5A 50V SOT-23

Giá bán: 1,500 đ
2SA1313, 2SA1313-Y, ACY TRANSISTOR PNP 0.5A 50V SOT-23
2SA1328, A1328 Transistror 12A 60V TO-220

2SA1328, A1328 Transistror 12A 60V TO-220

Giá bán: 20,000 đ
2SA1328, A1328 Transistror 12A 60V TO-220
2SA1494, 2SC3858, A1494, C3858 Cặp sò Transistor 17A 200V

2SA1494, 2SC3858, A1494, C3858 Cặp sò Transistor 17A 200V

Giá bán: 60,000 đ
2SA1494, 2SC3858, A1494, C3858 Cặp sò Transistor 17A 200V
2SA2022, A2022 Transistor TO-220F

2SA2022, A2022 Transistor TO-220F

Giá bán: 15,000 đ
2SA2022, A2022 Transistor TO-220F
2SA2071, UN, T100Q TRANSISTOR PNP 60V 3A   SOT89

2SA2071, UN, T100Q TRANSISTOR PNP 60V 3A SOT89

Giá bán: 5,500 đ
2SA2071, UN, T100Q TRANSISTOR PNP 60V 3A SOT89
2SA715, A715 Transistor 35V 3A 10W PNP TO-126

2SA715, A715 Transistor 35V 3A 10W PNP TO-126

Giá bán: 7,500 đ
2SA715, A715 Transistor 35V 3A 10W PNP TO-126
2SB1198K, 1198, AKR Transistor PNP 0.5A 80V  SOT23

2SB1198K, 1198, AKR Transistor PNP 0.5A 80V SOT23

Giá bán: 2,500 đ
2SB1198K, 1198, AKR Transistor PNP 0.5A 80V SOT23
2SB1259, B1259 Transistor PNP TO-220F 120V 10A

2SB1259, B1259 Transistor PNP TO-220F 120V 10A

Giá bán: 11,500 đ
2SB1259, B1259 Transistor PNP TO-220F 120V 10A
2SB764E, B764 Transistor PNP 1A/50V/0.9W TO-92L

2SB764E, B764 Transistor PNP 1A/50V/0.9W TO-92L

Giá bán: 1,500 đ
2SB764E, B764 Transistor PNP 1A/50V/0.9W TO-92L
2SB772, B772 Transistor PNP 3A 40V SOT-89

2SB772, B772 Transistor PNP 3A 40V SOT-89

Giá bán: 1,500 đ
2SB772, B772 Transistor PNP 3A 40V SOT-89
2SB892, B892 Transistor PNP 2A 60V TO-92L

2SB892, B892 Transistor PNP 2A 60V TO-92L

Giá bán: 1,500 đ
2SB892, B892 Transistor PNP 2A 60V TO-92L
2SC1008-Y, C1008 Transistor  NPN 80V/0.7A 0.8W TO-92

2SC1008-Y, C1008 Transistor NPN 80V/0.7A 0.8W TO-92

Giá bán: 1,500 đ
2SC1008-Y, C1008 Transistor NPN 80V/0.7A 0.8W TO-92
2SC1093, C1093 TO-92

2SC1093, C1093 TO-92

Giá bán: 6,500 đ
2SC1093, C1093 TO-92
2SC1162, C1162 Transistor 35V 2.5A NPN TO-126

2SC1162, C1162 Transistor 35V 2.5A NPN TO-126

Giá bán: 7,500 đ
2SC1162, C1162 Transistor 35V 2.5A NPN TO-126
2SC1815, C1815 Transistor NPN 0.15A/60V TO-92

2SC1815, C1815 Transistor NPN 0.15A/60V TO-92

Giá bán: 500 đ
2SC1815, C1815 Transistor NPN 0.15A/60V TO-92
2SC2246

2SC2246 Transistor NPN 15A 450V

Giá bán: 30,000 đ
2SC2246
2SC2383, C2383 Transistor  NPN 1A/160V TO-92

2SC2383, C2383 Transistor NPN 1A/160V TO-92

Giá bán: 1,500 đ
2SC2383, C2383 Transistor NPN 1A/160V TO-92
2SC2412, BR Transistor NPN 0.15A 60V SOT-23

2SC2412, BR Transistor NPN 0.15A 60V SOT-23

Giá bán: 1,500 đ
2SC2412, BR Transistor NPN 0.15A 60V SOT-23
2SC2482, C2482 Transistor NPN 0.1A/300V TO92L

2SC2482, C2482 Transistor NPN 0.1A/300V TO92L

Giá bán: 1,500 đ
2SC2482, C2482 Transistor NPN 0.1A/300V TO92L
 2SC2625

2SC2625 Transistor NPN 10A 450V TO247 tháo máy

Giá bán: 11,000 đ
2SC2625 Transistor NPN 10A 450V TO247
2SC2655, C2655 Transistor 2A/50V NPN TO-92L

2SC2655, C2655 Transistor 2A/50V NPN TO-92L

Giá bán: 1,500 đ
2SC2655, C2655 Transistor 2A/50V NPN TO-92L
2SC2705, C2705 Transistor NPN 0,05A 150V TO-92L

2SC2705, C2705 Transistor NPN 0,05A 150V TO-92L

Giá bán: 3,000 đ
2SC2705, C2705 Transistor NPN 0,05A 150V TO-92L
2SC2922

2SC2922, C2922 Transistor NPN 17A 180V

Giá bán: 58,000 đ
2SC2922
2SC2929, C2929 Transistor NPN TO-220 450V 3A

2SC2929, C2929 Transistor NPN TO-220 450V 3A

Giá bán: 12,000 đ
2SC2929, C2929 Transistor NPN TO-220 450V 3A
2SC3052, LF TRANSISTOR NPN 0.2A50V SOT-23

2SC3052, LF TRANSISTOR NPN 0.2A50V SOT-23

Giá bán: 600 đ
2SC3052, LF TRANSISTOR NPN 0.2A50V SOT-23
2SC3318 Transistor 500V 10A TO-3P

2SC3318 Transistor 500V 10A TO-3P

Giá bán: 25,000 đ
2SC3318 Transistor 500V 10A TO-3P
2SC3320, C3320 Transitor TO-3P 15A/500V tháo máy zin

2SC3320, C3320 Transitor TO-3P 15A/500V tháo máy zin

Giá bán: 15,000 đ
2SC3320, C3320 Transitor TO-3P 15A/500V tháo máy zin
2SC4051, C4051 TRANSISTOR NPN 600V 3A 40W TO-220

2SC4051, C4051 TRANSISTOR NPN 600V 3A 40W TO-220

Giá bán: 8,500 đ
2SC4051, C4051 TRANSISTOR NPN 600V 3A 40W TO-220
2SC4242, C4242 Transistor 7A 400V TO220

2SC4242, C4242 Transistor 7A 400V TO220

Giá bán: 8,000 đ
2SC4242, C4242 Transistor 7A 400V TO220
2SC5200, C5200 Transistor NPN 15A 230V TO-3PL

2SC5200, C5200 Transistor NPN 15A 230V TO-3PL

Giá bán: 28,500 đ
2SC5200, C5200 Transistor NPN 15A 230V TO-3PL
2SC5570, C5570 Transistor NPN 28A 1700V THÁO MÁY NHẬP KHẨU

2SC5570, C5570 Transistor NPN 28A 1700V THÁO MÁY NHẬP KHẨU

Giá bán: 30,000 đ
2SC5570, C5570 Transistor NPN 28A 1700V THÁO MÁY NHẬP KHẨU
2SC5570, C5570 Transistor NPN 28A 1700V TO-3PL

2SC5570, C5570 Transistor NPN 28A 1700V TO-3PL

Giá bán: 40,000 đ
2SC5570, C5570 Transistor NPN 28A 1700V TO-3PL
2SC5824,UP ROHM TRANSISTOR NPN 60V 3A SOT-89

2SC5824,UP ROHM TRANSISTOR NPN 60V 3A SOT-89

Giá bán: 6,000 đ
2SC5824,UP ROHM TRANSISTOR NPN 60V 3A SOT-89
2SC945(CR), C945 Transistor 0.15A/50V SOT-23

2SC945(CR), C945 Transistor 0.15A/50V SOT-23

Giá bán: 600 đ
2SC945(CR), C945 Transistor 0.15A/50V SOT-23
2SC945, C945 Transistor NPN TO-92 0.15A/50V

2SC945, C945 Transistor NPN TO-92 0.15A/50V

Giá bán: 500 đ
2SC945, C945 Transistor NPN TO-92 0.15A/50V
2SD1525

2SD1525, D1525 Darlington Transistor NPN 100V, 30A

Giá bán: 82,500 đ
2SD1525, D1525 Darlington Transistor NPN 100V, 30A
2SD1978, D1978 Darlington transistor NPN 1.5A 120V TO-92

2SD1978, D1978 Darlington transistor NPN 1.5A 120V TO-92

Giá bán: 15,000 đ
2SD1978, D1978 Darlington transistor NPN 1.5A 120V TO-92
2SD2081, D2081 Transistor NPN 10A 120V

2SD2081, D2081 Transistor NPN 10A 120V Tháo Máy

Giá bán: 6,500 đ
2SD2081, D2081 Transistor NPN 10A 120V Tháo Máy
2SD2499, D2499 TRANSISTOR NPN 6A 1500V 50W

2SD2499, D2499 TRANSISTOR NPN 6A 1500V 50W

Giá bán: 7,500 đ
2SD2499, D2499 TRANSISTOR NPN 6A 1500V 50W
2SD633, D633 Transistor NPN TO-220 100V 7A

2SD633, D633 Transistor NPN TO-220 100V 7A

Giá bán: 6,000 đ
2SD633, D633 Transistor NPN TO-220 100V 7A
2SD667, D667 Transistor NPN 1A 120V TO92

2SD667, D667 Transistor NPN 1A 120V TO92

Giá bán: 1,500 đ
2SD667, D667 Transistor NPN 1A 120V TO92
2SD799, D799 Transistor NPN TO-220 600V 6A

2SD799, D799 Transistor NPN TO-220 600V 6A

Giá bán: 8,000 đ
2SD799, D799 Transistor NPN TO-220 600V 6A
2SD882 D882 Transistor NPN 3A 40V SOT-89

2SD882 D882 Transistor NPN 3A 40V SOT-89

Giá bán: 1,500 đ
2SD882 D882 Transistor NPN 3A 40V SOT-89
2SJ471, J471 TO-220F

2SJ471, J471 TO-220F

Giá bán: 12,000 đ
2SJ471, J471 TO-220F
2SK2956,K2956 TO-220F

2SK2956,K2956 TO-220F

Giá bán: 12,000 đ
2SK2956,K2956 TO-220F
44H8 NZT44H8 Transistor NPN 10A 80V 50W SOT-223

44H8 NZT44H8 Transistor NPN 10A 80V 50W SOT-223

Giá bán: 10,500 đ
44H8 NZT44H8 Transistor NPN 10A 80V 50W SOT-223
45H8, NZT45H8 Transistor PNP 8A 60V SOT-223

45H8, NZT45H8 Transistor PNP 8A 60V SOT-223

Giá bán: 10,500 đ
45H8, NZT45H8 Transistor PNP 8A 60V SOT-223
4H11G, MJD44H11T4G TRANSISTOR NPN 8A 80V TO-252

4H11G, MJD44H11T4G TRANSISTOR NPN 8A 80V TO-252

Giá bán: 7,000 đ
4H11G, MJD44H11T4G TRANSISTOR NPN 8A 80V TO-252
5H11G, MJD45H11T4G TRANSISTOR PNP 8A 80V TO-252

5H11G, MJD45H11T4G TRANSISTOR PNP 8A 80V TO-252

Giá bán: 7,000 đ
5H11G, MJD45H11T4G TRANSISTOR PNP 8A 80V TO-252
A1069, 2SA1069 Transistor PNP 5A 80V TO-220

A1069, 2SA1069 Transistor PNP 5A 80V TO-220

Giá bán: 15,000 đ
A1069, 2SA1069 Transistor PNP 5A 80V TO-220
A1220 C2690A cặp sò 2SA1220 2SC2690A

A1220 C2690A cặp sò 2SA1220 2SC2690A

Giá bán: 12,000 đ
A1220 C2690A cặp sò 2SA1220 2SC2690A
A1452, 2SA1452A Transistor PNP 2A 80V TO-220F

A1452, 2SA1452A Transistor PNP 2A 80V TO-220F

Giá bán: 8,000 đ
A1452, 2SA1452A Transistor PNP 2A 80V TO-220F
A1837 C4793 cặp sò A1837 C4793

A1837 C4793 cặp sò A1837 C4793

Giá bán: 20,000 đ
A1837 C4793 cặp sò A1837 C4793
A8805AEF, AME8805AEFT, A8805 SOT89

A8805AEF, AME8805AEFT, A8805 SOT89

Giá bán: 6,500 đ
A8805AEF, AME8805AEFT, A8805 SOT89
A92 B331 Transistor PNP 0.5A 300V TO-92

A92 B331 Transistor PNP 0.5A 300V TO-92

Giá bán: 500 đ
A92 B331 Transistor PNP 0.5A 300V TO-92
A940

A940,2SA940 Transistor PNP 150V -1.5A

Giá bán: 4,000 đ
A940,2SA940 Transistor PNP 150V -1.5A
AL, BCX53-16 Transistor PNP 1A 80V SOT-89

AL, BCX53-16 Transistor PNP 1A 80V SOT-89

Giá bán: 500 đ
AL, BCX53-16 Transistor PNP 1A 80V SOT-89
B1183, 2SB1183 Transistor PNP 2A 40V TO-252

B1183, 2SB1183 Transistor PNP 2A 40V TO-252

Giá bán: 11,500 đ
B1183, 2SB1183 Transistor PNP 2A 40V TO-252
B1400 2SB1400 Transistor PNP 6A 120V TO-220F

B1400 2SB1400 Transistor PNP 6A 120V TO-220F

Giá bán: 17,500 đ
B1400 2SB1400 Transistor PNP 6A 120V TO-220F
B772, 2SB772 Transistor PNP 3A 40V TO-126

B772, 2SB772 Transistor PNP 3A 40V TO-126

Giá bán: 1,500 đ
B772, 2SB772 Transistor PNP 3A 40V TO-126
B834, 2SB834 Transistor PNP 3A 60V TO-220

B834, 2SB834 Transistor PNP 3A 60V TO-220(TM)

Giá bán: 7,000 đ
B834, 2SB834 Transistor PNP 3A 60V TO-220
B834-Y, 2SB834, B834 Transistor PNP 3A 60V TO-220

B834-Y, 2SB834, B834 Transistor PNP 3A 60V TO-220

Giá bán: 6,000 đ
B834-Y, 2SB834, B834 Transistor PNP 3A 60V TO-220
B951A 2SB951A Transistor PNP 8A 60V TO-220F

B951A 2SB951A Transistor PNP 8A 60V TO-220F

Giá bán: 15,000 đ
B951A 2SB951A Transistor PNP 8A 60V TO-220F
BC546 Transistor NPN 65V/0.1A TO-92

BC546 Transistor NPN 65V/0.1A TO-92

Giá bán: 500 đ
BC546 Transistor NPN 65V/0.1A TO-92
BC547, BC547C Transistor 0.1A/45V NPN TO-92

BC547, BC547C Transistor 0.1A/45V NPN TO-92

Giá bán: 500 đ
BC547, BC547C Transistor 0.1A/45V NPN TO-92
BC846B(1B) Transistor NPN 0.1A/65V SOT-23

BC846B(1B) Transistor NPN 0.1A/65V SOT-23

Giá bán: 1,000 đ
BC846B(1B) Transistor NPN 0.1A/65V SOT-23
BC847B(1F) Transistor NPN 0.1A/45V SOT-23

BC847B(1F) Transistor NPN 0.1A/45V SOT-23

Giá bán: 500 đ
BC847B(1F) Transistor NPN 0.1A/45V SOT-23
BC857B(3F) Transistor PNP 0.1A/45V SOT-23

BC857B(3F) Transistor PNP 0.1A/45V SOT-23

Giá bán: 500 đ
BC857B(3F) Transistor PNP 0.1A/45V SOT-23
BCP52, BCP52-16 Transistor PNP SOT-223

BCP52, BCP52-16 Transistor PNP SOT-223

Giá bán: 3,500 đ
BCP52, BCP52-16 Transistor PNP SOT-223
BCP55, BCP 55 Transistor NPN 1A 60V SOT-223

BCP55, BCP 55 Transistor NPN 1A 60V SOT-223

Giá bán: 8,000 đ
BCP55, BCP 55 Transistor NPN 1A 60V SOT-223
BCX56-16, BCX56, BL Transistor NPN SOT-89

BCX56-16, BCX56, BL Transistor NPN SOT-89

Giá bán: 1,000 đ
BCX56-16, BCX56, BL Transistor NPN SOT-89
BDX53B Darlington Transistor 8A 80V TO-220

BDX53B Darlington Transistor 8A 80V TO-220

Giá bán: 15,000 đ
BDX53B Darlington Transistor 8A 80V TO-220
BL, BCX56-16 Transistor NPN 1A 80V SOT-89

BL, BCX56-16 Transistor NPN 1A 80V SOT-89

Giá bán: 500 đ
BL, BCX56-16 Transistor NPN 1A 80V SOT-89
BT131, BT131-600 600V/1A TO-92

BT131, BT131-600 600V/1A TO-92

Giá bán: 1,500 đ
BT131, BT131-600 600V/1A TO-92
BU508A, BU508 Transistor NPN 8A 700V TO-3P

BU508A, BU508 Transistor NPN 8A 700V TO-3P

Giá bán: 17,000 đ
BU508A, BU508 Transistor NPN 8A 700V TO-3P
BUS13A Transistor NPN 15A 450V

BUS13A Transistor NPN 15A 450V

Giá bán: 20,000 đ
BUS13A Transistor NPN 15A 450V
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
Kinh Doanh
0973549046
Kinh doanh
Kinh doanh
0902187499
Kỹ thuật
Kỹ thuật
0979578581
Sản phẩm bán chạy
Tin mới
Thống kê truy cập
Quảng cáo
quangcaophai1
0902187499
^ Về đầu trang